Кабінет хімії під ключ

Кабінет хімії під ключ
Кабінет хімії під ключ
Код: 000188
В наявності
149 200 грн.

Опис Кабінет хімії під ключ

Найменування На сайті Ціна (грн.)
Набір № 3 ВС Луги https://didaktikashop.com.ua/nabir-reaktyviv-3-luhy-dlya-shkoly/ 300
Набір № 22 ВС Індикатори https://didaktikashop.com.ua/indykatory-nabir-reaktyviv-22-dlya-shkoly/ 300
Стандарт-титри сірчана кислота https://didaktikashop.com.ua/sirchana-kyslota-standart-tytry/ 430
Стандарт-титри соляна кислота https://didaktikashop.com.ua/solyana-kyslota-khimichni-reaktyvy-dlya-shkoly/ 430
Комплект хімічних реактивів і посуду для 7 класу https://didaktikashop.com.ua/komplekt-khimichnykh-reaktyviv-i-posudu-dlya-7-klasu/ 3500
Комплект хімічних реактивів і посуду для кабінету хімії для 8 класу https://didaktikashop.com.ua/komplekt-khimichnykh-reaktyviv-i-posudu-dlya-8-klasu/ 4900
Комплект хімічних реактивів і посуду для 9 класу https://didaktikashop.com.ua/komplekt-khimichnykh-reaktyviv-i-posudu-dlya-9-klasu/ 5500
Набір хімічних реактивів для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу (комплектація 1) https://didaktikashop.com.ua/nabir-khimichnykh-reaktyviv-dlya-kabinetu-khimiyi-demonstratsiynyy/ 6195
Набір з електролізу https://didaktikashop.com.ua/nabir-po-elektrolizu/ 410
Набір по електролізу (демонстраційний) https://didaktikashop.com.ua/nabor-po-elektrolizu-demonstracionnyj/ 1300
Терези механічні з гирями до 200 грам https://didaktikashop.com.ua/terezy-navchalʹni-z-hyryamy-do-200-hram/ 1500
Терези технохімічні з важками на 500 грам демонстраційні https://didaktikashop.com.ua/terezy-tekhnokhimichni-demonstratsiyni-z-vazhkamy-na-500-hram/ 2600
Терези технічні демонстраційні 1 кг. Набір важків з міліграмами до терезів технічних 1 кг https://didaktikashop.com.ua/vesy-tekhnicheskiye-demonstratsionnyye-1-kg-s-naborom-gir-na-1-kg/ 6500
Учбовий набір важків з міліграмами https://didaktikashop.com.ua/uchebnyj-nabor-gir-z-milihramamy/ 780
Електронний PH-метр https://didaktikashop.com.ua/elektronnyy-ph-metr/ 630
Водонагрівач скляний https://didaktikashop.com.ua/vodonahrivach-sklyanyy-elektrochaynyk/ 890
Ваги електронні до 200 г https://didaktikashop.com.ua/vahy-elektronni-do-200-h/ 320
Цифрові електронні терези високої точності 500 г /0,01 г https://didaktikashop.com.ua/tsifrovyye-elektronnyye-vesy-vysokoy-tochnosti-500-g001g/ 826
Цифрові електронні ваги 1000 г / 0,1г https://didaktikashop.com.ua/tsyfrovi-elektronni-vahy-1000-hram/ 850
Прилад для отримання та збору газів https://didaktikashop.com.ua/prylad-dlya-otrymannya-ta-zboru-haziv/ 430
Прилад для окиснення спирту над мідним каталізатором https://didaktikashop.com.ua/prylad-dlya-okysnennya-spyrtu-nad-midnym-katalizatorom/ 850
Прилад для ілюстрації закону збереження мас речовин https://didaktikashop.com.ua/prylad-dlya-ilyustratsiyi-zakonu-zberezhennya-mas-rechovyn/ 800
Апарат Кіппа 250 мл https://didaktikashop.com.ua/aparat-kippa-250-ml/ 1500
Штатив лабораторний хімічний комбінований https://didaktikashop.com.ua/shtatyv-bunzena-laboratornyy-khimichnyy-kombinovanyy/ 1700
Колбонагрівач 250 мл https://didaktikashop.com.ua/Kolbonagrívach/ 2600
Центрифуга https://didaktikashop.com.ua/tsentryfuha-dlya-probirok-ph-14-p-16/ 8800
Водяна баня https://didaktikashop.com.ua/banya-vodyanaya/ 5900
Прилад для визначення складу повітря https://didaktikashop.com.ua/prylad-dlya-vyznachennya-skladu-povitrya/ 800
Комплект мірного посуду https://didaktikashop.com.ua/komplekt-mirnoho-posudu/ 1300
Набір лабораторний шкільний (НПХЛ) https://didaktikashop.com.ua/nabir-khimichnoho-posudu-i-pryladiv-dlya-laboratornykh-robit-z-khimiyi-npkhl/ 2200
Набір хімічного посуду https://didaktikashop.com.ua/nabir-khimichnoho-posudu/ 3700
Комплект для демонстраційних дослідів з хімії універсальний (КДДХУ) https://didaktikashop.com.ua/komplekt-dlya-demonstratsiynykh-doslidiv-z-khimiyi-universalʹnyy-kddkhu/ 4500
Електроплитка https://didaktikashop.com.ua/plitka-jeliektrična/ 716
Дозуючий пристрій для піпетки-дозатора (кислотостійкий) 10-25 мл https://didaktikashop.com.ua/dozuyuchyy-prystriy-dlya-pipetky-dozatora-kyslotostiykyy/?sku=2680 220
Дозуючий пристрій для піпетки-дозатора (кислотостійкий) 0-2 мл https://didaktikashop.com.ua/dozuyuchyy-prystriy-dlya-pipetky-dozatora-kyslotostiykyy/ 220
Ложка для спалювання речовин https://didaktikashop.com.ua/lozhka-dlya-spalyuvannya-rechovyn/ 90
Індикаторний папір 100 листів https://didaktikashop.com.ua/indykatornyy-papir-100-lystkiv/ 120
Тримач для пробірок з дерев'яною ручкою https://didaktikashop.com.ua/derzhatel-dlja-probirok-s-derevyannoy-ruchkoy/ 175
Сітка латунна (розпилювальна) https://didaktikashop.com.ua/sitka-latunna-rozpylyuvalʹna/ 130
Щипці тигельні 200 мм https://didaktikashop.com.ua/shipcy-tigelnye/ 270
Ножиці https://didaktikashop.com.ua/nozhytsi-dytyachi/ 21
Окуляри захисні https://didaktikashop.com.ua/okulyary-zakhysni/ 55
Фільтрувальний папір https://didaktikashop.com.ua/filʹtruvalʹnyy-papir/ 69
Дошка для сушіння посуду https://didaktikashop.com.ua/doshka-dlya-sushinnya-posudu/ 830
Лоток для роздавального матеріалу https://didaktikashop.com.ua/lotok-rozdatkovyy-dlya-rozdavalʹnoho-materialu/ 94
Наклейки на хімічний посуд (9 штук на самоклеючій основі) https://didaktikashop.com.ua/nakleyky-na-khimichnyy-posud-na-samokleyuchiy-osnovi/ 350
Дистиллятор скляний https://didaktikashop.com.ua/dystyllyator-sklyanyy/ 375
Набір ареометрів (19 штук) https://didaktikashop.com.ua/nabir-areometriv-19-shtuk-v-derev'yanomu-keysi/ 3045
Аквадистиллятор (апарат для дистиляції води) https://didaktikashop.com.ua/akvadystyllyator-aparat-dlya-dystylyatsiyi-vody/ 15900
Пальник універсальний https://didaktikashop.com.ua/palʹnyk-universalʹnyy/ 850
Прилад для отримання галоідоалканів і складних ефірів лабораторний https://didaktikashop.com.ua/pribor-dlya-polucheniya-galoidoalkanov-i-slozhnykh-efirov-laboratornyy/ 650
Штатив лабораторний https://didaktikashop.com.ua/shtatyv-bunzena-laboratornyy/ 1175
Столик підйомний 150х150 мм https://didaktikashop.com.ua/stolik-podyemnyy-150х150/ 1400
Сухе паливо https://didaktikashop.com.ua/sukhe-palyvo/ 22
Центрифуга демонстраційна https://didaktikashop.com.ua/centrifuga-demonstracíjna/ 1575
Колонка адсорбційна https://didaktikashop.com.ua/kolonka-adsorbtsíyna/ 790
Прилад для ілюстрації залежності швидкості хімічних реакцій від умов https://didaktikashop.com.ua/prylad-dlya-ilyustratsiyi-zalezhnosti-shvydkosti-khimichnykh-reaktsiy-vid-umov/ 1590
Кристалічна гратка алмазу модель https://didaktikashop.com.ua/modelʹ-krystalichnoyi-hratky-almazu/ 830
Кристалічна гратка льоду модель https://didaktikashop.com.ua/modelʹ-krystalichnoyi-hratky-lʹodu/ 1000
Кристалічна гратка графіту модель https://didaktikashop.com.ua/modelʹ-krystalichnoyi-hratky-hrafitu/ 970
Кристалічна гратка йоду модель https://didaktikashop.com.ua/modelʹ-krystalichnoyi-hratky-yodu/ 1000
Кристалічна гратка вуглекислого газу модель https://didaktikashop.com.ua/krystalichna-hratka-vuhlekysloho-hazu-modelʹ/ 1000
Кристалічна гратка кам'яної солі (NaCl) модель https://didaktikashop.com.ua/krystalichna-hratka-kam'yanoyi-soli-NaCl-modelʹ/ 830
Кристалічна гратка міді модель https://didaktikashop.com.ua/modelʹ-krystalichnoyi-hratky-midi/ 970
Кристалічна гратка заліза модель https://didaktikashop.com.ua/modelʹ-krystalichnoyi-hratky-zaliza/ 900
Кристалічна гратка магнію модель https://didaktikashop.com.ua/modelʹ-krystalichnoyi-hratky-mahniya/ 950
Комплект моделей атомів для складання молекул (лабораторний) https://didaktikashop.com.ua/komplekt-atomiv-dlya-skladannya-modeley-molekul-laboratornyy/ 766
Демонстраційний набір для складання об'ємних моделей молекул https://didaktikashop.com.ua/nabir-dlya-skladannya-ob'yemnykh-modeley-molekul-demonstratsiynyy/ 2600
Орбітальна гібридна електронна модель атомів молекул https://didaktikashop.com.ua/modelʹ-atomiv-molekul-hibrydna-elektronna-orbitalʹna/ 1300
Модель утворення π і σ зв'язків https://didaktikashop.com.ua/utvorennya-p-i-s-zv'yazkiv-modelʹ/ 1680
Набір моделей форм молекул простих неорганічних сполук https://didaktikashop.com.ua/modeli-form-molekul-prostykh-neorhanichnykh-spoluk-nabir/ 1470
Комплект моделей атомів для складання молекул (демонстраційний) https://didaktikashop.com.ua/komplekt-modeli-atomiv-dlya-skladannya-molekul-demonstratsiynyy/ 1600
Комплект моделей атомів для складання молекул лабораторний https://didaktikashop.com.ua/modeli-atomiv-dlya-skladannya-molekul-laboratornyy-nabir/ 1100
Модель об'ємна «Доменна піч» https://didaktikashop.com.ua/domenna-pich-modelʹ-ob'yemna/ 3500
Комплект моделей атомів для складання моделей молекул по органіці і неорганіці https://didaktikashop.com.ua/modeli-atomiv-po-orhanitsi-i-neorhanitsi/ 2520
Набір з біохімії для вчителя https://didaktikashop.com.ua/nabir-z-biokhimiyi-dlya-uchnya-i-vchytelya/ 3045
Демонстраційний набір для моделювання будови атомів і молекул https://didaktikashop.com.ua/nabir-dlya-modelyuvannya-budovy-atomiv-i-molekul/ 2500
Комплект моделей атомів для складання органічних і неорганічних молекул https://didaktikashop.com.ua/nabor-modeley-molekul-po-organike-i-neorganike-dlya-uchashchegosya/ 1575
Модель будови атома https://didaktikashop.com.ua/model-struktury-atoma/ 1575
Колекція «Каучуки» https://didaktikashop.com.ua/kauchuky-kolektsiya/ 470
Колекція Мінерали і гірські породи (40 видів) https://didaktikashop.com.ua/kollekcija-mineraly-i-gornye-porody-40-vidov/ 2900
Колекція «Корисні копалини» https://didaktikashop.com.ua/korysni-kopalyny-kolektsiya/ 650
Колекція «Волокна» https://didaktikashop.com.ua/volokna-kolektsiya-demonstratsiyna/ 500
Колекція Метали і сплави демонстраційна https://didaktikashop.com.ua/metaly-i-splavy-kolektsiya-demonstratsiyna/ 500
Колекція Кам'яне вугілля і продукти його переробки демонстраційна https://didaktikashop.com.ua/kamyane-vuhillya-i-produkty-yoho-pererobky-kolektsiya-demonstratsiyna/ 500
Колекція Пластмаси демонстраційна https://didaktikashop.com.ua/plastmasy-kolektsiya-demonstratsiyna/ 500
Колекція Скло та вироби із нього https://didaktikashop.com.ua/sklo-kolektsiya-demonstratsiyna/ 500
Колекція Чавун і сталь https://didaktikashop.com.ua/chavun-i-stal-kolektsiya/ 530
Колекція Алюміній демонстраційна https://didaktikashop.com.ua/alyuminiy-kolektsiya-demonstratsiyna/ 500
Колекція Нафта і продукти її переробки демонстраційна https://didaktikashop.com.ua/nafta-i-produkty-yiyi-pererobky-kolektsiya/ 500
Колекція Паливо демонстраційна https://didaktikashop.com.ua/palyvo-kolektsiya/ 500
Колекція Торф та продукти його переробки https://didaktikashop.com.ua/torf-i-produkty-yoho-pererobky-kolektsiya/ 500
Колекція Пісок, глина та продукти їх переробки https://didaktikashop.com.ua/pisok-hlyna-i-produkty-yikh-pererobky-kolektsiya/ 500
Колекція Мінеральні добрива демонстраційна https://didaktikashop.com.ua/mineralni-dobryva-kolektsiya/ 551
Колекція Шкала твердості 1050
Ще...Згорнути

Доставка

  • З Нової Пошти від 60 грн.
  • Кур'єр нової пошти - згідно з тарифами перевізника
  • Самовивіз з нашого магазину при сумі замовлення від 6000 грн. безкоштовно

Оплата

Безготівковий розрахунок, Оплата через Приват24, Оплата по рахунку в банку

Гарантія

100% гарантії якості