STEM. Інклюзія

СТЕМ ОБЛАДНАННЯ

Залучення у сферу освіти сучасних технологій дозволяє значною мірою розширити можливості навчального процесу і сприяє підвищенню рівня знань кожного учня.

STEM-обладнання бере на себе роль незамінного помічника, завдяки якому учні будь-якого віку отримують можливості розвинути свої здібності та уміння з логічного мислення, винахідливості й комунікабельності, що в свою чергу полегшить вивчення і засвоєння навчального матеріалу.

Стем обладнання надає можливості використовувати його під час вивчення природничих та точних наук, таких як фізика чи математика, оскільки воно поєднує в собі інноваційні технології застосовуючи які учні можуть вивчати шкільний матеріал починаючи з основ механіки й закінчуючи комп’ютерним програмуванням.

STEAM-підхід розширює та змінює погляд на навчальний процес, фокусуючи свою увагу на розвитку в учнів творчих та практичних здібностей, уміння співпрацювати в колективі для досягнення спільної мети. Також учні вчаться поєднувати знання з різних навчальних дисциплін для розвитку своїх практичних здібностей та розумового потенціалу.

СТЕМ КАБІНЕТ

Оформлення Стем кабінету у школі створить необхідні умови для застосування учнями під час проведення занять міжпредметних зв’язків, які розвинуть їх навички та уміння. Саме навчальне обладнання для STEM-освіти допоможе дітям зрозуміти та освоїти складний шкільний матеріал у форматі гри та експерименту.

Ми допоможемо Вам з впровадженням сучасного навчання за методикою STEAM, на нашому сайті можна знайти сучасне Стем обладнання для Вашого навчального закладу.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА НУШ В УКРАЇНІ

Інклюзивна освіта направлена на створення оптимальних і комфортних умов під час навчального процесу для всіх учнів у тому числі для дітей з інтелектуальними, фізичними або психологічними особливостями.

Інклюзія (від англійського inclusion — включення, залучення)- процес за допомогою якого можливо оновити зміст освіти та повною мірою залучити дітей з особливими потребами в вивчення шкільних дисциплін під час яких вони зможуть повноцінно отримувати знання та брати участь у суспільному житті колективу в якому вони знаходяться.

Інклюзивне навчання в школі сприяє впровадженню певних методик та процесів з використанням яких стає можливим створення рівних умов навчання, а також застосування індивідуальних програм розвитку для кожної дитини. Обов’язок виховання та навчання дитини покладений не лише на викладачів школи або іншого навчального закладу. Батьки дитини також повинні брати активну участь у її вихованні, проводити всі необхідні дії направлені на адаптацію дитини до нового середовища, мотивувати її прагнення до отримання знань.

Організація інклюзивного навчання повинна проводитись командою психолого-педагогічного супроводу дитини учасники якої будуть мати всі необхідні професійні здібності та знання з урахування особливих освітніх потреб дитини.

ІНКЛЮЗІЯ: РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ТА КОРЕКЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ 

За допомогою даного типу обладнання можна врахувати особливості кожного учня і надати доступ дитині до якісної освіти в форматі який пристосується до її потреб.
Інклюзивне обладнання для сучасної школи, яке Ви можете купити в інтернет-магазині Didaktikashop, робить можливим адаптування навчальної програми під дитину, а не навпаки. Сьогодні спостерігаються позитивні тенденції Розвитку інклюзивної освіти в Україні й цьому в свою чергу сприяють товари для інклюзивного навчання, що з’явилися та стали доступними для всіх навчальних закладів. З допомогою інклюзивного обладнання в школі та будь-якому іншому навчальному закладі може бути обладнана Сенсорна кімната для дітей з приємним середовищем в якій діти зможуть розвивати систему сприйняття або займатись психологічним розвантаженням.
Ми з радістю допоможемо Вам купити обладнання для інклюзивного навчання та надамо всі необхідні консультації, оскільки інклюзивна освіта допомагає дітям з особливостями стати повноцінними особистостями та досягнути успіхів в подальшому дорослому житті.